Trees

SNACKA
TRYGGT

Öva på verkligheten innan den blir på riktigt

Möt Matilda, Ahmed och Kim som vill berätta något för dig. I vårt digitala verktyg ställs du inför olika scenarion och får öva på svåra samtal. Det finns tre olika scenarioövningar i vilka du möter fiktiva barn som alla vill prata med en trygg vuxen om en svår situation. Det finns inga fel eller rätt svar och du väljer det som du tycker passar dialogen med barnet. Läs mer om tjänsten